Estructures per a edificis residencials

- Edifici de 17 habitatges i aparcaments, a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Martin Vidal-Quadras de Soto. Any 2002.
- Edifici unifamiliar aïllat, a Cervelló, Barcelona. Arquitecte: Carles-Albert Brell i Sans. Any 2002.
- Edifici plurifamiliar de 12 habitatges, locals i aparcaments, a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Martin Vidal-Quadras de Soto. Any 2002.
- Edifici unifamiliar entre mitgeres, a Barcelona. Arquitecte: Carles-Albert Brell i Sans. Any 2002.
- Edifici plurifamiliar de 8 habitatges, locals i aparcaments, a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Martin Vidal-Quadras de Soto. Any 2002.
- Edifici plurifamiliar de 20 habitatges, locals i aparcaments, a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Martin Vidal-Quadras de Soto. Any 2002.
- Edifici plurifamiliar de 21 habitatges i aparcaments, a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Martin Vidal-Quadras de Soto. Any 2002.
- Edifici de deu habitatges, local comercial i aparcament a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Martin Vidal-Quadras de Soto. Any 2002.
- Edifici plurifamiliar entre mitgeres, a Sta. Maria de Palautordera, Barcelona. Carles Albert Brell i Sans. Any 2003.
- Edifici plurifamiliar de 10 habitatges, locals i aparcaments, a Matadepera, Barcelona. Arquitecte: Martin Vidal-Quadras de Soto. Any 2003.
- Edifici plurifamiliar de 27 habitatges i aparcaments, a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Martin Vidal-Quadras de Soto. Any 2003.
- Edifici plurifamiliar de 11 habitatges i aparcaments, a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Martin Vidal-Quadras de Soto. Any 2003.
- Edifici plurifamiliar de 16 habitatges i aparcaments, a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Martin Vidal-Quadras de Soto. Any 2003
- Edifici unifamiliar aïllat, a Torreblanca, Barcelona. Arquitecte: Carles-Albert Brell i Sans. Any 2003.
- Edifici plurifamiliar dhabitatges, a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Martin Vidal-Quadras de Soto. Any 2003.
- Edifici plurifamiliar entre mitgeres, a Vilanova del camí, a Barcelona. Arquitecte Carles-Albert Brell i Sans. Any 2004.
- Deu habitatges unifamiliars aparellats, a Castellvell, Barcelona. Arquitecte Carles-Albert Brell i Sans. Any 2004.
- Edifici plurifamiliar de 15 habitatges, locals i aparcaments, a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Martin Vidal-Quadras de Soto. Any 2004.
- Habitatge unifamiliar aïllat i piscina, a Castellvell, Barcelona. Arquitecte Carles-Albert Brell i Sans. Any 2004.
- Edifici plurifamiliar de 21 habitatges i aparcaments, a Avia, Barcelona. Arquitecte: Joan Canal i Vilalta. Any 2004.
- Edifici plurifamiliar de 5 habitatges, baixos comercials i aparcaments, a Berga, Barcelona. Arquitecte: Joan Canal i Vilalta. Any 2005.
- Edifici plurifamiliar dhabitatges, a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Martin Vidal-Quadras de Soto. Any 2005.
- Edifici plurifamiliar dhabitatges, a Mont Roig del camp, Tarragona. Arquitecte: EGARA arquitectura. Any 2005.
- Edifici plurifamiliar entre mitgeres, a Terrassa. Arquitecte: EGARA PARK. Any 2005.
- Edifici plurifamiliar de 12 habitatges i aparcaments, a Gosol, Barcelona. Arquitecte: Joan Canal i Vilalta. Any 2005.
- 12 habitatges aparellats, a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Egara Arquitectura. Any 2005.
- Edifici plurifamiliar de 24 habitatges, garatges i trasters, a Almuñécar, Granada (La Herradura). Arquitectes: Juan Manuel Sánchez La Noia, Adolfo de la Torre Prieto. Any 2006.
- Edifici plurifamiliar dhabitatges i aparcaments entre mitgeres, a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Jordi M. López Claveria. Any 2006.
- Habitatge unifamiliar entre mitgeres, a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Martin Vidal-Quadras de Soto. Any 2006.
- Dos edificis plurifamiliars dhabitatges i aparcaments, a Osona. Arquitectes: Miquel Blanco Monrabà, Jordi Cuní Cano. Any 2006.
- Edifici plurifamiliar de 6 habitatges i aparcaments, a Cercs, Barcelona. Arquitecte: Joan Canal i Vilalta. Any 2006.
- Edifici plurifamiliar de 8 habitatges, 2 despatxos, locals comercials i aparcaments, a Olius, Barcelona. Arquitecte: Joan Canal i Vilalta. Any 2006.
- 5 edificis d´habitatge en filera, a Osona, Barcelona. Arquitecte: Joan Canal i Vilalta. Any 2006.
- Edifici plurifamiliar de 31 habitatges i aparcaments, a Esparreguera, Barcelona. Arquitecte: Joan Canal i Vilalta. Any 2006.
- Edifici plurifamiliar dhabitatges, a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Martin Vidal-Quadras de Soto. Any 2006.
- Edifici plurifamiliar dhabitatges, a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Martin Vidal-Quadras de Soto. Any 2006.
- Dos edificis plurifamiliars dhabitatges i aparcaments, a Santa Eulàlia de Riuprimer, Barcelona. Arquitectes: Miquel Blanco Monrabà, Jordi Cuní Cano. Any 2006.
- Edifici plurifamiliar dhabitatges, a Terrassa, Barcelona. Arquitectes: Marc Tomas i Yoel Karaso. Any 2007.
- Edifici plurifamiliar dhabitatges i aparcaments, a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Jordi M. López Claveria. Any 2007.
- Edifici plurifamiliar d´habitatges i aparcaments, entre mitgeres, a Sant Llorenç d´Hortons, Barcelona. Arquitectes: Miquel Blanco Monrabà, Jordi Cuní Cano i Marc Armengol Puig. Any 2007.
- Edifici plurifamiliar dhabitatges, a Terrassa, Barcelona. Arquitecte: Martin Vidal-Quadras de Soto. Any 2007.
- Edifici plurifamiliar dhabitatges entre mitgeres, a Terrassa, Barcelona. Arquitectes: EGARA Arquitectura. Any 2007.
- Edifici plurifamiliar dhabitatges i aparcaments, entre mitgeres, a Sabadell, Barcelona. Arquitectes: Miquel Blanco Monrabà, Jordi Cuní Cano. Any 2007.
- Sis habitatges unifamiliars entre mitgeres, a Matadepera, Barcelona. Arquitectes: Miquel Blanco Monrabà, Jordi Cuní Cano. Any 2007.
- Habitatge unifamiliar aïllat, a Serradell, Lleida. Arquitectes: Miquel Blanco Monrabà, Jordi Cuní Cano i Marc Armengol Puig. Any 2007.
- Edifici plurifamiliar de 8 habitatges, locals comercials i aparcaments, a Berga, Barcelona. Arquitecte: Joan Canal i Vilalta. Any 2007.
- Edifici plurifamiliar de 4 habitatges aparellats, a Berga, Barcelona. Arquitecte: Joan Canal i Vilalta. Any 2007.
- Edifici plurifamiliar de 18 habitatges i aparcaments, a Sant Llorenç de Morunys, Barcelona. Arquitecte: Carles Canal i Vilalta. Any 2007.
- Edifici d´habitatges plurifamiliar, a Rambla d´Egara, Terrassa. Arquitectes: Estudi d'Arquitectura Serra i López. Any 2008.
- Habitatge unifamiliar aïllat a Calafell, Tarragona. Arquitectes: Miquel Blanco Monrabà i Jordi Cuní Cano. Any 2008.
- Edifici plurifamiliar de 3 habitatges, baixos comercials i aparcaments, a Sant Llorenç de Morunys, Barcelona. Arquitecte: Joan Canal i Vilalta. Any 2008.
- Edifici dhabitatges plurifamiliar a Terrassa, Barcelona. Arquitectes: Toni Mas Ballester, Enric Garcés Iborra, i Joan Badia Font. Any 2008.
- Edifici de 140 habitatges HPO, locals comercials, trasters i aparcaments, a Màlaga. Arquitectes: Juan Manuel Sánchez La Noia, Adolfo de la Torre Prieto. Any 2009.
- Habitatge unifamiliar aïllat a Matadepera, Barcelona (Casa Muga Turmo). Arquitecte: Artur Fuster i Mos. Any 2009.
- Habitatge unifamiliar aïllat a Berga, Barcelona. Arquitecte: Joan Canal i Vilalta. Any 2009.
-Edifici plurifamiliar dhabitatges amb locals i aparcaments a Terrassa, Barcelona. Client: Immobiliària La Clau. Any 2010.
-Edifici plurifamiliar dhabitatges i aparcaments a Terrassa, Barcelona. Client: Immobiliària La Clau. Any 2010.
- Conjunt de 3 habitatges unifamiliars aparellats a Cala del Moral, Màlaga. Any 2011.
- Ampliació i remunta dhabitatge unifamiliar a Archidona, Màlaga. Arquitecta: Almudena Trujillo Ramírez. Any 2012.
- Habitatge unifamiliar a Tarifa, Cadis. Any 2012.
- Edifici plurifamiliar de 2 habitatges i baixos comercials a Terrassa, Barcelona. Client: GMG Arquitectura. Any 2013.
- Habitatge unifamiliar entre mitgeres. Client: OPTA. Any 2013.
- Residencial Jade Beach compost per 3 blocs plurifamiliars d'habitatges amb pàrquing i espais comuns a San Pedro de Alcántara, Màlaga. Any 2015.
- Conjunt residencial de 6 habitatges i zona comunitària a Tórrox, Màlaga. Despatx: VARBA. Any 2016.
- Edifici plurifamiliar d’habitatges a Sabadell. Arquitecte: Any 2017.
- Edifici plurifamiliar d’habitatges. Any 2017.
- Edifici plurifamiliar dhabitatges en casc històric de Màlaga. Any 2017.
- Edificis d'habitatges plurifamiliars i aparcaments, 1 soterranis + PB + 2, 10909.65m2 d'estructura, situat al sector PPU, parcel·les 43.1 a 43.8, c/Mestre Manel Torrens i c/ Maria Lluïsa Dalmau, a Sitges. Any 2017
- Fonamentació i elements annexos a habitatge unifamiliar construït amb elements prefabricats de formigó, a Matadepera, Barcelona. Any 2017
- Conjunt de 3 habitatges aparellats a Terrassa. Any 2017
- Edifici d'habitatges plurifamiliar de 9 habitatges de luxe i aparcaments a Màlaga. Any 2018.
- Edifici plurifamiliar de 58 habitatges juntament amb pàrquing i espais comuns a Terrassa, Barcelona. Any 2018.
- Edifici plurifamiliar de 8 habitatges amb aparcaments a Terrassa, Barcelona. Any 2018.
- Edifici plurifamiliar dhabitatges a Sant Quirze del Vallès, Barcelona. Any 2018.
- Edifici plurifamiliar de 12 habitatges i aparcaments a Castelldefels, Barcelona. Any 2018.
- Habitatge unifamiliar amb estructura metàl·lica a Viladecavalls, Barcelona. Any 2018.
- Habitatge unifamiliar amb voladís, a Castelldefells, Barcelona. Any 2018.
- Edifici d'habitatges plurifamiliars, SOT+PB+4, 15 habitatges, situat a ctra de Martorell, Terrassa. Any 2018
- Edifici d'habitatges plurifamiliars i aparcaments, 2 SOTANOS+PB+4, 12 habitatges, situat al c/ Mare de Deu del pilar, a Terrassa. Any 2020
- Habitatge unifamiliar entre mitgeres, al c/ Independència, a Terrassa. Any 2020
- Habitatge unifamiliar entre mitgeres, al c/ Joan Artigues, a Terrassa. Any 2020
- Habitatge unifamiliar entre mitgeres, al c/ Bartrina, a Terrassa. Any 2020
- Edifici d'habitatges plurifamiliars i aparcaments, 1 SOTERRANI+PB+6, 6 habitatges, situada al c/Pilar. Any 2021.
- Habitatge unifamiliar entre mitgeres, al c/ Senyora, a Terrassa. Any 2021
- Habitatge unifamiliar entre mitgeres, a c Llibertat 41, a Matadepera. Any 2021
- Edifici d'habitatges plurifamiliars i aparcaments, 1 SOTANO+PB+4, 12 habitatges, situat al c/ Nicolau Tallò, a Sabadell. Any 2021.
- Habitatge unifamiliar entre mitgeres, al c/ Mossèn Prusals, a Terrassa. Any 2021
- Habitatge unifamiliar entre mitgeres, al c/ Pla de l’Ametllera, a Terrassa. Any 2021
- Edifici dhabitatges plurifamiliars i aparcaments, ocupant una poma sencera, 2 soterranis + PB + 5, Superfície destructura: 14.019m2. Situat a parcel·la 12, sector Can Colomer, a Terrassa. Any 2021
- Edifici d'habitatges plurifamiliars i aparcaments, ocupant una poma sencera, 2 soterranis + PB + 6, situat a la plaça cooperativa, a Terrassa. Any 2021.
- Edifici d'habitatges plurifamiliars i aparcaments, 1 SOTERRANI+PB+4, 17 habitatges, situat al c/ Antoni Torroella, a Terrassa. Any 2022.
- Habitatge unifamiliar aïllat, situat a Bellver de la Cerdanya. Any 2022
- Edifici d'habitatges plurifamiliars i aparcaments, PB+4, situat ac/ Pla de l'Ametllera, a Terrassa. Any 2022.
- Edifici d'habitatges plurifamiliars i aparcaments, 1 SOTERRANI+PB+3, 11 habitatges, situat al c/ Sant Esteve, a Castellar del Vallès. Any 2022.

c/ Montflorit, 110, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813       |      dce2002@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP