Informes Estructurals

Informe de capacitat resistent de coberta de xapa grecada, per a nau de residus a Gavà | 2015

Informe de càrregues aplicades en forjat de magatzem, a Sant Just (Barcelona) | 2015

Infome de càlcul d'encavallada prefabricada de formigó, dels anys 60 | 2015

Informe de placa metàl·lica per a suport d'elements prefabricats de formigó de façana | 2016

Informe de comprovació estructural de mòdul prefabricat de fusta, per a banys de càmping de muntanya | 2016

Informe de comprovació estructural de peça d'acer laminat amb rigiditzadors, per a suport de façana | 2016

Informe de comprovació estructural de pèrgoles d'alumini industrialitzades | 2016

 

c/ Artur Costa, 37, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813 - 647 581 705       |      dce@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP