ALVEOLARES 1 
Direcció d'obra

A D.C.E. entenem la nostra tasca com un procés continuat, des de la idea inicial plasmada en el disseny estructural, fins a l'execució de l'estructura finalitzada, d'acord amb els nostres criteris de disseny i execució.

Oferim, per tant, un servei de direcció d'obra per a la part estructural del projecte, inclosa la responsabilitat civil professional corresponent. La nostra participació durant l'obra anticipa i evita errors en l'execució, amb els estalvis econòmics i de temps corresponents.

En les obres poden aparèixer modificacions o imprevistos, a les que donem solucions ràpides, funcionals i eficients, que permeten la continuïtat de l'execució sense pèrdues importants de temps i diners.

Oferim, per tant, participar a la part estructural de la direcció facultativa de l'obra, amb pressupost depenent de la durada i complexitat d'aquesta.

També podem oferir només assessorament durant l'execució de les obres, amb visites periòdiques o puntuals.

 

"El meu objectiu és fondre ornament i estructura"

Toyo Ito

c/ Montflorit, 110, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813       |      dce2002@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP