IMAGEN CYPE2 

Informes estructurals

Oferim servei de redacció d'informes estructurals de tot tipus, on sigui necessària una comprovació estructural i l'apliacació de la normativa vigent als elements estudiats.

Podem realitzar informes estructurals de comprovació estructural d'elements industrialitzats (pergoles de fusta, alumini, etc), càlcul de panells de façana de formigó o altres materials, elements especials, etc.

 

Cada informe té la seva casuística i particularitats. Contacti amb nosaltres per a més informació

c/ Artur Costa, 37, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813 - 647 581 705       |      dce@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP