VIVENDA A FOGARS DE LA SELVA

Vivenda resolta amb estructura de formigó. La característica principal és el gran voladís de part davantera de la casa, de 3.6m de longitud, que crea una imatge força impressionant. Aquest voladís es va resoldre amb bigues de cantell de formigó armat, de fins a 110cm de cantell. Els forjats són reticulars, amb murs de contenció a la part posterior.

 

Client: Xavier Olivella, arquitecte

Superfície aproximada: 300m2

Any: 2006

c/ Artur Costa, 37, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813 - 647 581 705       |      dce@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP