VIVENDA A SENTMENAT

Vivenda resolta amb pilars i bigues metàl·lics, excepte la rampa d'accés de vehicles, resolta amb llosa de formigó armat. La vivenda té forma de paral·lelepípede, amb un voladís característic a les plantes superiors, resolt amb les mateixes bigues. A les imatges es mostra un exemple de detalls d'estructura metàl·lica que es treballen al despatx.

Client: Xavier Olivella, arquitecte

Superfície aproximada: 280m2

Any: 2011

c/ Artur Costa, 37, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813 - 647 581 705       |      dce@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP