im6

Empresa

Estudi d'arquitectura i enginyeria DCE 2002 S.L.P és un despatx de disseny i càlcul d'estructures fundat l'any 2002, situat originalment a Barcelona, ​​i actualment a Gavà.

Estem especialitzats en el disseny i càlcul d'estructures per a edificació, així com en projectes de rehabilitació i reforma. Realitzem càlculs d'estructures de formigó, acer, fusta, alumini i fàbrica, i disposem dels últims programes de càlcul matricial i d'elements finits, així com múltiples taules de càlcul pròpies per a l'anàlisi dels elements més específics.

Hem realitzat tot tipus de projectes, des d'edificació residencial fins hospitalària, hotelera o escolar. També, especialment durant els darrers anys, hem participat en el càlcul estructural de multitud de projectes de reforma, ampliació o rehabilitació.

Posem especial èmfasi en la integració de les estructures en el disseny arquitectònic, així com en la màxima claredat dels plànols que lliurem, amb l'objectiu de reduir al màxim els dubtes durant l'execució. També busquem l'optimització en els processos de disseny, càlcul i dibuix de les diferents estructures, amb l'eficàcia i racionalitat com a manera de reduir costos als nostres clients.

 

c/ Artur Costa, 37, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813 - 647 581 705       |      dce@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP