Reformes estructurals i ampliacions

Estructura per reforma d'habitatge en edifici d'habitatges (passarel·la metàl·lica, i estintolaments de parets de fàbrica resistents), al Poble-sec (Barcelona) | 2015

Estructura per a reforma de Casa- escola (ampliació, estintolament de parets de fàbrica resistents), en escola d'educació primària de Barcelona | 2015

Projecte de reforma integral de façana d'edifici plurifamiliar d'habitatges, a Gavà | 2015

Estructura per reforma d'habitatge en edifici d'habitatges (estintolaments de parets de fàbrica resistents), a Barcelona | 2015

Recalçament de mur de contenció de formigó, en IES Manuel Romero, a Villanueva de la Concepció, (Màlaga) | 2015

Estructura per reforma d'habitatge en edifici d'habitatges (estintolaments de parets de fàbrica resistents), a Barcelona | 2015

Estructura per ampliació d'habitatge en coberta d'edifici plurifamiliar d'habitatges (coberta, façana, estudi d'elements resistents), amb aparcament, a Terrassa | 2016

Estructura per ampliació de residència per a gent gran, a Vallirana (Barcelona) | 2016

Projecte d'instal·lació d'ascensor per l'exterior, en edifici plurifamiliar a Gavà | 2016

Estructura per reforma d'habitatge unifamiliar (estintolaments de parets de fàbrica resistents), a Barcelona | 2016

Estructura per reforma d'habitatge en edifici d'habitatges (estintolaments de parets de fàbrica resistents), a Barcelona | 2016

Estructura per reforma d'habitatge en edifici d'habitatges (estintolaments de parets de fàbrica resistents), a Barcelona | 2016

Estructura per projecte de rehabilitació i canvi d'ús a habitatge, en edifici existent a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) | 2016

 

c/ Montflorit, 110, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813       |      dce2002@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP