Rehabilitació i diagnosi

La rehabilitació d'edificis existents és una disciplina on la part estructural agafa un pes rellevant. És important tenir experiència i coneixements de les tècniques constructives existents al lloc, per poder donar una resposta adequada i lògica al problema existent.

En aquest camp, oferim des informes i dictàmens, realitzant una diagnosi de les patologies detectades, així com el projecte de reparació. També vam realitzar seguiment durant les obres, que considerem important per garantir la correcta execució de les solucions adoptades, ja que és una disciplina molt específica, amb alt nivell de detall.

Podem fer una visita a l'edifici a valorar i / o rehabilitar, sense compromís. Truqui'ns per a més informació.

"Cada material té una personalitat específica diferent, i cada forma imposa un diferent fenomen tensional"

Eduardo Torroja

c/ Montflorit, 110, local. 08850. Gavá (Barcelona)       |       931 645 813       |      dce2002@coac.net

JSN_TPLFW_GOTO_TOP